Algemene huurvoorwaarden Kajak Geraardsbergen

‘Kajakgeraardsbergen’ is een onderdeel van:
VVW Den Bleek VZW
Sasweg 16
9500 Geraardsbergen
BE 0463 101 457
www.vvwdenbleek.be

  1. Aansprakelijkheid

Art. 1

Schade veroorzaakt ten gevolge van verkeerd gebruik, wordt verrekend aan de huurder.
Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade van welke aard ook, vastgesteld na de huurperiode. Als na de huurperiode blijkt dat er ontbrekende stukken, beschadigingen of kapotte stukken zijn aan het gehuurde materiaal, zal de huurder deze vergoeden tegen nieuwprijs.
Bij vaststelling van schade moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering zonder vrijstelling en voor het volledige bedrag.
Kajaks/kano’s dienen altijd te worden gedragen aan de handvaten, verslepen veroorzaakt schade!

Art. 2

Indien het gehuurde materiaal gestolen wordt onder verantwoordelijkheid van de huurder dient de volledige aankoopsom (incl 21%BTW) betaald te worden. Bij diefstal wordt steeds een aangifte gedaan bij de politie. De huurder dient de verhuurder hiervan steeds en ten alle tijde in kennis te brengen.

Art. 3

De huurder is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en de verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen ligt volledig bij de huurder gedurende de volledige huurperiode.

Art. 4

De verhuurder kan en is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen aan derden. De verhuurder-eigenaar VVW Den Bleek VZW kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen,van welke aard ook! De huurder is totaal verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen.

Art. 5

De verhuurder kan, indien nodig, de gehuurde goederen vervangen door gelijkaardige, zonder dat daarvoor een vergoeding van welke aard voor kan geëist worden.

Art. 6

De verhuurder behoudt zich het recht om bij slecht weer (te groot debiet) de verhuring niet te laten doorgaan.  Ook bij blauwalgen kan een recreatieverbod ingesteld worden.
Reeds geboekte reserveringen kunnen verplaatst worden naar een latere datum of de huurprijs kan teruggestort worden aan de huurder. De huurder kan in geen geval een schadevergoeding vragen.

Art. 7

Annulering van de verhuring door de huurder: tot 2 dagen vóór de aanvang van de verhuring, kan de huurder een aanvraag indienen om deze te annuleren. Dit kan bv zijn omdat extreem slecht weer voorspeld wordt. Compensatie gebeurt via een voucher met gelijke waarde die op een later tijdstip kan opgebruikt worden. Er wordt in geen geval een financiële compensatie voorzien.

Art. 8

De huur van het materiaal dient betaald te worden op de dag zelf bij inschrijving en ondertekening van het verhuurcontract. De huurder is minimaal 18 jaar en kan zich legitimeren op vertoon van zijn/haar identiteitskaart.
Online reservaties worden onmiddellijk betaald na bevestiging reservatie.

Art. 9

Het gehuurde materiaal zal onder geen beding worden verder verhuurd. Het zal ook onder geen beding gebruikt worden voor geldelijke uitbating door de huurder.

Art. 10

De huurders mogen niet onder invloed zijn van drugs, alkohol, medicatie of andere verdovende middelen.

Art. 11

Door ondertekening van het contract geeft de huurder te kennen dat hij voornoemde afspraken en voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd en dat hij deze strikt zal opvolgen.

  1. Veiligheidsvoorschriften
  • Gebruik het gehuurde materiaal enkel waarvoor het bedoeld is.
  • Voor iedere opvarende is er een zwemvest voorzien. Deze zijn verplicht!
  • Een gemotoriseerd vaartuig moet men steeds voorrang verlenen.
  • Maximaal toegelaten aantal personen nooit overschrijden.
  • Ga niet zwemmen, dit is ten allen tijde verboden op de bevaarbare waterwegen.
  • Het is verboden met de boten in de sluizen te varen.